خدمات

خدمات یونیپاک

 • بسته بندی لوازم منزل و مبلمان
 • بسته بندی کالا های نمایشگاهی
 • بسته بندی ماشین الات صنعتی و تابلو های برق
 • بسته بندی اثار هنری شامل تابلو نقتشی مجسمه اشیائ موزه ها
 • ساخت صندوق و قاب های چوبی برای اشیائ حساس و شکننده
 • کلیه خدمات امور گمرکی و ترخیص کالا در کشور های مبدا و مقصد
 • کلیه خدمات پیش و پس از ارسال کالا
 • خدمات انبار داری و نگهداری کالا
 • حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی و دریایی و زمینی
 • کلیه خدمات حمل ماشین.حیوانات خانگی.جسد متوفیان
 • جابجایی دفاتر شرکت ها و سفاتخانه ها و دفاتر شرکت های خارجی و داخلی
 • کلیه خدمات بیمه ای