مشتریان

Our Clients

شرکت یونیپاک طرف قرارداد کلیه شرکت های معتبر حمل و نقل بوده و امکان حمل بار از طریق هوایی و دریایی و زمینی را به کلیه کشورهای جهان فراهم مینماید و بر اساس احساس مسئولیت در قبال اطمینان مشتریان محترم سعی در ارائه خدماتی عالی و در حد استانداردهای بین المللی را دارد و به واسطه ان افتخار همکاری و ارائه خدمات از جمله به کلیه سفارتخانه ها سازمان ملل و شاخه های مربوط به ان وزارت امور خارجه موزه ها شرکت های هواپیمایی.کشتیرانی .نفتی و اتومبیل سازی و شرکت های خارجی موجود در ایران جهت بسته بندی و حمل کالا میباشد