تجهیزات

تجهیزات یونیپاک

  • انبار مسقف به مساحت 1000 متر مربع
  • 4 کامیون و 2 کامیونت .مسقف دارای اطاق فلزی یا چادر مناسب
  • لیفتراک و جراثقیل جهت تخلیه و بارگیری کانتینری
  • کارگاه نجاری جهت ساخت پالت و صندوق چوبی
  • محوطه کانتینری به مساحت 17000 متر مربع
  • عضویت در انجمن های بین المللی فورواردر ها در امریکا و کانادا و اسیا
  • دارای نمایندگی در کلیه کشورها