تماس با ما

اطلاعات تماس

به ما زنگ بزنید، فکس و یا ایمیل ارسال کنید. ما همیشه برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمت  هستیم.

ساعات کار دفتر مرکزی:
شنبه تا چهارشنبه: 8-16
پنجشنبه: 8-13

Unipack S.A
جاده مخصوص کرج،
جهاد جنوبی،
یونیپاک/ترمینال ایران دنا، تهران-ایران
کد پستی: 158153535

تلفن: +982144903535
+982144901481-3
+982144903557-9
+982144514704-7
فکس:+982144901480
ایمیل: info@unipack.ir

فرم تماس